LEI 39/2015 COMENTADA POR LETRADOS DA XUNTA DE GALICIA: COMENTARIOS, ANOTACIÓNS E XURISPRUDENCIA SOBRE A LEI 39/2015, DO 1 DE OUTUBRO, DO PROCEDEMENTO

LEI 39/2015 COMENTADA POR LETRADOS DA XUNTA DE GALICIA: COMENTARIOS, ANOTACIÓNS E XURISPRUDENCIA SOBRE A LEI 39/2015, DO 1 DE OUTUBRO, DO PROCEDEMENTO

Editorial:
XUNTA DE GALICIA
Materia
DERECHO
ISBN:
978-84-453-5242-7
Disponibilidad:
Agotado

24,00 €

Sinopse

Obra na que as letradas e os letrados da Xunta de Galicia revisan a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, tal e como xa fixeran na publicación "Lei 30/92 comentada por letrados da Xunta de Galicia". Este colectivo profesional achega o seu rigor científico, especialización e visión práctica das cuestións que deben solucionar os operadores xurídicos galegos, destinatarios últimos deste libro.
Cada artigo da devandita lei conta con comentarios que ademais fan referencias a outras normas (como a Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público) e á xurisprudencia de interese (con especial referencia á do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), e ofrece debates e solucións para a práctica diaria.
Temas:
Dereito, Lexislación, Economía, Estatística, Impostos, Presupostos