O CHARCO DE ULISES

O CHARCO DE ULISES

Editorial:
XUNTA DE GALICIA
ISBN:
978-84-453-5368-4
Disponibilidad:
Agotado

9,50 €

Nº 6 da colección "O papel do teatro", que acolle as obras levadas a escena polo Centro Dramático Galego (CDG), coeditada pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e Edicións Positivas.
O charco de Ulises dá corpo a unha nova produción do CDG, unha versión libre da Odisea traspasada a un contexto trasatlántico. Do mar ao océano. De Ítaca a Galicia. De Troia a Bos Aires. Do Mediterráneo ao Atlántico.
A trama discorre en paralelo ao clásico de Homero, xerando un diálogo co mito orixinal, para tratar o fenómeno da emigración galega cun marcado compoñente poético.
Ulises permanece errante durante dez anos viaxando de illa en illa, vivindo aventuras inesquecibles, entre suculentos banquetes e fermosas mulleres. A idea do regreso á patria non o abandona nunca, pero a súa vida non había transcender se non saíse dela.
Nº 6 de la colección "El papel del teatro", que acoge las obras llevadas la escena por el Centro Dramático Galego (CDG), coeditada por la Agencia Gallega de las Industrias Culturales (Agadic) y Edicións Positivas.
El charco de Ulises da cuerpo a una nueva producción del CDG, una versión libre de la Odisea traspasada a un contexto trasatlántico. Del mar al océano. De Ítaca a Galicia. De Troya a Buenos Aires. Del Mediterráneo al Atlántico.
La trama discurre en paralelo al clásico de Homero, generando un diálogo con el mito original, para tratar el fenómeno de la emigración gallega con un marcado componente poético.
Ulises permanece errante durante diez años viajando de isla en isla, viviendo aventuras inolvidables, entre suculentos banquetes y hermosas mujeres. La idea del regreso a la patria no lo abandona nunca, pero su vida no trascendería si no hubiera salido de ella.

Otros libros del autor