PERSPECTIVES DIACRONIQUES EN LA VARIACIO MICROSINTACTICA SINCRONICA

PERSPECTIVES DIACRONIQUES EN LA VARIACIO MICROSINTACTICA SINCRONICA. REANALISIS I CICLES EN ELS SISTEMES NEGATIUS DEL CATALA I D`ALTRE

Editorial:
UNIVERSIDAD DE LLEIDA
Año de edición:
Materia
LENGUAS
ISBN:
978-84-9144-251-6
Páginas:
216
Disponibilidad:
Disponible en 5 días

20,00 €
Comprar

Aquesta recerca explora lÆexpressió de la negació en les varietats del contínuum romànic pirinenc. Concretament, a través de dadesdialectals actuals i de la llengua antiga, presenta una aproximació ala variació i al canvi lingüístic dels minimitzadors (æsubstantius que denoten quantitats mínimes dÆalguna cosaÆ, com cap, gota, molla, pas, etc.) en contextos negatius. La recerca sÆenceta amb una revisió deles nocions clau per explicar la variació i el canvi lingüístic en les expressions negatives. Als capítols centrals, sÆanalitzen elsminimitzadors pirinencs i sÆevidencia lÆinterès filol.gic i elpotencial explicatiu dÆaquestes marques quant a lÆevolució de lanegació. SÆestableixen dues fases en la reanàlisi dels minimitzadors:la primera dóna lloc al seu ús com a TPN lligats inicialment a laquantificació i, posteriorment, com a marques amb propietatsdiscursives pr.pies; i la segona explica multifactorialment larenovació de la negació oracional (Cicle de Jespersen). La simbiosi de les dades sincr.niques i diacr.niques presentades, fins arainexplorades, enriqueix lÆaproximació teòrica a les tendències